EPA:ALBKK Baikowski stock

As of 08-04-2022 closing

Baikowski overview

Quote 20.20 EUR Exchange Euronext Paris
Daily 1.76% Region FR
Yearly 61.60% Sector NA
Volume 145 FIGI BBG00MPTLBM8

Baikowski technical analysis

Overlap studies

Short Term Bollinger Bands %b index (10 periods SMA, 1.5 std) 1.10
Mid Term Bollinger Bands %b index (20 periods SMA, 2 std) 1.04
Long Term Bollinger Bands %b index (50 periods SMA, 2.5 std) 0.37